In de grote steden van Nederland is de uitstoot van CO2 en fijnstof een nijpend probleem door de vele auto’s die door de stad rijden. De grote steden bieden daarom steeds meer subsidies aan om bedrijven en bewoners tot duurzame keuzes te bewegen. Welke kansen biedt dat voor het mkb? Twee ondernemers voegden dankzij de subsidie meerwaarde toe aan hun bedrijf.

De gemeente Amsterdam stelt per 2019 een omruilsubsidie beschikbaar voor particulieren en het mkb die snorfietsen met een verbrandingsmotor willen omruilen voor schoon vervoer. Dit biedt de stad naast onder meer een subsidie voor groene daken en gevels. Ook de gemeente Rotterdam stelt tal van subsidies beschikbaar om inwoners en het bedrijfsleven tot elektrisch rijden, groene daken en duurzame initiatieven te verleiden. Groene daken absorberen fijnstof en CO2, elektrisch rijden zorgt voor verminderde uitstoot.

Global nomads

Zoku Amsterdam greep de kans van de groene-dak-subsidie van Amsterdam met beide handen aan. Een groene stadstuin op het dak paste ook helemaal in het nieuwe hotelconceptidee: global nomads – mensen die voor hun werk 5 dagen tot 3 maanden over de grens moeten werken – een ‘thuis’ te bieden waar ze in social spaces op de hoogste verdieping ‘lot’genoten, lokale flexwerkers en Amsterdammers kunnen ontmoeten.

Bij de multifunctionele lofts, het restaurant, de co-workingruimtes en de huiskamer met tal van gezellige hoeken voldeed ook een daktuin aan de behoeftes van de doelgroep. “Veel nomads missen de seizoenen in een verstedelijkte omgeving. Ze zitten vaak midden in een stad. In de daktuin kunnen ze genieten van het groen en het uitzicht. Het levert echt waarde voor onze doelgroep“, vertelt Veerle Donders, Concept & Brandmanager van Zoku.

Groen dak

De daktuin met tal van terrasjes, hangmatten, bijenhotels, zwaluwnesten, kruidentuinen en waterpartijen biedt niet alleen meerwaarde aan de hotelbewoners, maar ook aan de buurt. Donders: “Het is een openbare daktuin; de buurtbewoners snakten naar groen in de straat. Ook zakenmensen van bedrijven uit de buurt komen hier lunchen.”

Op het dak groeit mossedum, een mossoort dat fijnstof absorbeert, de waterpartijen vangen overtollig regenwater op en de planten verkoelen de omgeving bij hittestress. Naast de buurtfunctie zijn dat de redenen voor de gemeente om het project voor 46 procent mee te financieren.

“De subsidie van de gemeente was relevant voor de kwaliteit van de uitvoering. Zonder subsidie was het een groen dak geworden met alleen mos en wat vlonders”, zegt Donders. “Nu biedt het meerwaarde voor onze doelgroep, de buurt en het klimaat.“

Luchtkwaliteit Rotterdam

In de stad Rotterdam is de luchtkwaliteit helemaal een issue: het verkeer is een van de grootste veroorzakers van ongezonde lucht in de stad. In 2016 stelde de stad aan de noordoever van de Maas een milieuzone in waar oud, vervuilend transport werd geweerd; begin 2015 werd zelfs een belangrijke noord-zuidverbinding, ’s Gravendijkwal, afgesloten voor goederentransport boven de 3,5 ton.

“De vervoersbranche stond op z’n achterste benen”, zegt Marie-José Baartmans, directeur van het innovatieve stadsdistributiebedrijf Breytner. “Toen dachten we: daar moet een oplossing voor te vinden zijn. Deze trend biedt kansen.” Breytner besloot zich vanaf de start van de joint venture van Vlot Holding en Baartmans in 2014 volledig te richten op elektrische vrachtwagens. Het is nu hun businessmodel, waarin de stad Rotterdam bijdraagt met een CityLab010-subsidie.

Zonne-energie

Breytner bedient nu met vier 19-tons elektrische trucks Rotterdam en omstreken met de aanvoer van goederen. De accu’s worden opgeladen met zonne-energie van de daken van de distributiecentra. Behalve een onderscheidende naamsbekendheid biedt de 100%-keuze tal van voordelen. Baartmans:

“We hebben toegang tot milieuzones en ontheffing voor busbanen. Nog een voordeel: we kunnen stil leveren. Bij de COOP staan we om 6.30 uur voor de deur. Voor buurtbewoners maakt dat een enorm verschil: of er staat een ronkende diesel voor je deur of een elektrische wagen. Ook het klantcontact verandert: in plaats van leverancier en sluitpost zitten we nu als partner met de duurzaamheidsmanager van grote klanten aan tafel. Dat is voor ons heel leuk zakendoen.”

Pionieren

Met als motto ‘We zien de luchtkwaliteitsproblematiek als een uitdaging en niet als een belemmering’ timmert Breytner voortvarend aan de weg. Naast elektrische wagens wil het bedrijf in 2019 ook met wagens experimenteren die rijden op waterstof en zelfs aan autonoom rijdende vrachtwagens wordt al gedacht. “We zetten echt in op pionieren en willen onze koploperspositie graag vasthouden.”

 

NB: Dit artikel is gepubliceerd op het online platform De Ondernemer,  december 2018.

De opdracht:
Het idee is door mijzelf aangedragen.

Afbeelding: heisabe via Pixabay

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights