Media
Mediaplatform De Ondernemer / Omgevingsweb / Duurzaam Gebouwd / Duurzaam Ondernemen / Energeia/ Ensoc / website Bestuurlijk Nieuws / website Interprovinciaal Overleg / De Volkskrant / Noord-Hollands Dagblad / Gooi- en Eemlander/ Algemeen Dagblad / Het Parool / (voormalig) Intermediair / De Humanist / Wereldzaken / Onze Wereld / Chemie Magazine / ROmagazine / Management Scope / Plus Woman / Vrouwenweekblad / De Zaak / Duurzaam Nieuws / De Betere Wereld / Bloembollenvisie / Visserijnieuws / Vismagazine / Synaps / Magma / Leef / Kiem magazine / Dudok Woonmagazine / Ajuus Magazine / Vogelvrije Fietser / Toeractief / KCK / Glamping Magazine

Overheid
Topsector Energie / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland / Ministerie van Economische Zaken / Ministerie van Binnenlandse Zaken / Ministerie van Buitenlandse Zaken / Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Directoraat-generaal Wonen en Bouwen / (voormalig) Ministerie van VROM / Onderzoeksraad voor Veiligheid / Algemene Rekenkamer / Rijkswaterstaat / Interbestuurlijk (IPO, VNG, UvW, Rijk) Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ / Platform Gemeenten van de Toekomst (heet nu Overheidvannu.nl) / Gemeente Den Haag / Gemeente Amsterdam / NV Werk / DMO Amsterdam /  Stadsregie Amsterdam / Halt / Atas / Ciao

Bedrijfsleven
Schiphol / ANWB / Getronics Pinkroccade / Ballast Nedam / Delta Lloyd Groep / Taalcentrum-VU / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) / Wereldzaken (e-zine van het ministerie van Buitenlandse Zaken over internationaal ondernemen) / nieuwsbrief Duurzaam Ondernemen (uitgave van het ministerie van Economische Zaken) / Van Luyken / Zzp-log (blog voor/over zzp’ers) / De Zaak / Acsi / HVR Group / Emma / Surfnet / Smart Im

Onderwijs
Vrije Universiteit (VU) / Hogeschool Inholland / CIAO (Computers in het Amsterdamse Onderwijs) / Topsector Energie (samenwerking onderwijs en bedrijfsleven bij versnellen energietransitie)

Wonen
Intermaris Hoeksteen / Dudok Wonen / Wonen Limburg / Directoraat-generaal Wonen en Bouwen / Expertteam Eigenbouw / Topsector Energie (duurzaam bouwen)

Gezondheidszorg
MAGMA (tijdschrift Nederlandse Vereniging van MDL-artsen) / SIGRA / XXI (Personeelsblad Verenigde Amstelhuizen Amsterdam) / Leprastichting / Gezondheidscentrum Oostelijke Eilanden / Synaps (Wetenschappelijk magazine VU Medisch Centrum) / Stichting Huiselijk Geweld

Uitgeverij
Mo’media / ANWB Media

Non-profit
Greenpeace / Veilig Verkeer Nederland / Stad in Beweging / Veilig Thuis / Heemschut / debatcentrum De Rode Hoed