Pr

Collage betoog

Pr = betogend schrijven. Mijn betoog in De Volkskrant (1993) heeft destijds veel stof doen opwaaien.


Opgeleid als journalist, ben ik de laatste jaren ‘vreemdgegaan’. Ofwel: ik heb regelmatig mijn journalistieke vaardigheden ingezet voor de overheid en het bedrijfsleven. 

Zo schreef ik onder meer voor het ministerie van Binnenlandse Zaken diverse artikelen voor de website Gemeenten van de Toekomst (heet nu Overheid van nu – over o.m. het fysieke en sociale domein, en het thema Toekomstbestendig Bestuur), het ministerie van Buitenlandse Zaken (over internationaal ondernemen in o.m. het e-zine Wereldzaken), het ministerie van Economische Zaken (o.m. nieuwsbrief Duurzaam Ondernemen, jubileumboek Seed Capital-regeling en diverse free publicity-artikelen in de media over de BBE), de Topsector Energie (over de energietransitie in o.m. nieuwsbrieven en artikelen), de Vrije Universiteit (artikelen op basis van interviews t.b.v. jaarverslag) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (feedback, advies, eindredactie en herschrijven onderzoeksrapport in betogende stijl).

Journalistieke vaardigheden
De volgende journalistieke vaardigheden zijn door diverse opdrachtgevers ingezet:

  • interviews (vragen stellen en doordringen tot de kern) t.b.v. artikelen en nieuwsbrieven
  • informatie wikken, wegen en in perspectief plaatsen t.b.v. artikelen en nieuwsberichten
  • artikelen schrijven voor personeelsbladen, sponsored magazines, jaarverslagen en jubileumboek
  • nieuwsberichten schrijven
  • artikelen schrijven voor free publicity
  • informerende webteksten schrijven
  • betogende onderzoeksrapporten schrijven
  • verslaglegging bestuurderstafels, rondetafelgesprekken, congressen en seminars
  • persberichten schrijven

Overtuigingskracht
Een journalist inzetten voor pr-doeleinden: wat is daarvan de meerwaarde? “Een journalist schrijft vaak creatieve, inhoudelijk interessante verhalen”, zei een opdrachtgever mij laatst. Ik denk dat dat waar is. Een journalist is niet opgeleid om zich bezig te houden met ‘de buitenkant’, het imago of het effect, maar verdiept zich in de inhoud. Voor jaarverslagen, nieuwsbrieven, onderzoeksverslagen, portretten en verslaglegging van seminars lijkt mij dat ideaal. De focus op inhoud komt immers overtuigender over dan de veelal ‘lege’ pr-taal, de journalistieke vaardigheid een aansprekende invalshoek te kiezen en deze voort te zetten in de ‘rode lijn’ van het artikel, zorgt voor een vakkundig en aantrekkelijk verhaal.

Kracht van woorden
Zelf houd ik ook van de betogende stijl. In een betoog of essay komt de kracht van woorden en vaktechniek naar mijn idee optimaal tot zijn recht. Het leuke van een betoog is bovendien het prikkelende effect ervan, waardoor mensen in beweging komen. Een voorbeeld:

Zo schreef ik in 1993 een betoog over persfotografie dat in de Volkskrant werd geplaatst. Destijds heeft het artikel veel stof doen opwaaien. Naast een roerige discussie in de brievenrubriek, volgden er uitnodigingen van radioprogramma’s De ronde tafel van Pam ‘, ‘Hans Brinker ‘ en tv-programma’s Zappelin ‘ en ‘ Nou dit weer ‘ als ook voor een Forumdiscussie op de School voor de Journalistiek in Zwolle. Tot jaren daarna zag ik het onderwerp terug als thema voor een scriptie.

Betogend schrijven = pr
Een journalist die kan ‘betogen’, kan met woorden overtuigen. Zo’n vaardigheid is natuurlijk ook prima in te zetten voor organisaties en bedrijven die hun (inhoudelijke) boodschap willen ‘verkopen’. Onder journalisten pleeg je dan zo’n beetje ‘vak’verraad. Je bent dan immers niet meer alleen op zoek naar ‘de waarheid’, maar probeert die positief te ‘manipuleren’. Ik denk dat beide zaken te scheiden en dus ook te combineren zijn, mits je niet aan belangenverstrengeling (en effectbejag) doet (want daarmee maak je jezelf als journalist ongeloofwaardig).

NB: Voorbeelden van mijn werk in opdracht van organisaties, bedrijven en de overheid: zie categorie ‘PR’ (in de rechterkolom van deze pagina).

Geverifieerd door MonsterInsights