Pr

Collage betoog

Pr = betogend schrijven. Mijn betoog in De Volkskrant (1993) heeft destijds veel stof doen opwaaien.


Opgeleid als journalist, ben ik de laatste jaren ‘vreemdgegaan’. Ofwel: ik heb regelmatig mijn journalistieke vaardigheden ingezet voor de overheid en het bedrijfsleven. 

Zo schreef ik onder meer voor het ministerie van Binnenlandse Zaken diverse artikelen voor de website Gemeenten van de Toekomst (heet nu Overheid van nu – over o.m. het fysieke en sociale domein, en het thema Toekomstbestendig Bestuur), het ministerie van Buitenlandse Zaken (over internationaal ondernemen in o.m. het e-zine Wereldzaken), het ministerie van Economische Zaken (o.m. nieuwsbrief Duurzaam Ondernemen en jubileumboek Seed Capital-regeling), de Topsector Energie (over de energietransitie in o.m. nieuwsbrieven en artikelen), de Vrije Universiteit (artikelen op basis van interviews t.b.v. jaarverslag) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (feedback, advies, eindredactie en herschrijven onderzoeksrapport in betogende stijl).

Journalistieke vaardigheden
De volgende journalistieke vaardigheden zijn door diverse opdrachtgevers ingezet:

  • interviewen (vragen stellen en doordringen tot de kern) t.b.v. artikelen en nieuwsberichten
  • informatie wikken, wegen en in perspectief plaatsen t.b.v. artikelen en nieuwsberichten
  • artikelen schrijven voor personeelsbladen en sponsored magazines
  • nieuwsberichten schrijven
  • de media inzetten voor free publicity
  • wervende (betogende) webteksten schrijven
  • betogende onderzoeksrapporten schrijven
  • verslaglegging congressen en seminars
  • persberichten schrijven
  • artikelen schrijven op basis van interviews voor jaarverslagen

Overtuigingskracht
Een journalist inzetten voor pr-doeleinden: wat is daarvan de meerwaarde? “Een journalist schrijft vaak creatieve, inhoudelijk interessante verhalen”, zei een opdrachtgever mij laatst. Ik denk dat dat waar is. Een journalist is niet opgeleid om zich bezig te houden met ‘de buitenkant’, het imago of het effect, maar verdiept zich in ‘de waarheid’ en de inhoud. Voor jaarverslagen, nieuwsbrieven, onderzoeksverslagen, portretten en verslaglegging van seminars lijkt mij dat ideaal. ‘De waarheid’ komt immers overtuigender over dan de veelal ‘lege’ pr-taal, de focus op inhoud zorgt voor een aantrekkelijk verhaal.

Kracht van woorden
Zelf houd ik ook veel van de betogende stijl. In een betoog of essay komt de kracht van woorden en vaktechniek naar mijn idee optimaal tot zijn recht. Het leuke van een betoog is bovendien het prikkelende effect ervan, waardoor mensen in beweging komen. Een voorbeeld:

Zo schreef ik in 1993 een betoog over persfotografie dat in de Volkskrant werd geplaatst. Destijds heeft het artikel veel stof doen opwaaien. Naast een roerige discussie in de brievenrubriek, volgden er uitnodigingen van radioprogramma’s De ronde tafel van Pam ‘, ‘Hans Brinker ‘ en tv-programma’s Zappelin ‘ en ‘ Nou dit weer ‘ als ook voor een Forumdiscussie op de School voor de Journalistiek in Zwolle. Tot op de dag van vandaag zie ik het onderwerp terug als thema voor een scriptie.

Betogend schrijven = pr
Een journalist die kan ‘betogen’, kan met woorden overtuigen. Zo’n vaardigheid is natuurlijk ook prima in te zetten voor organisaties en bedrijven die hun boodschap willen ‘verkopen’. Onder journalisten pleeg je dan zo’n beetje ‘vak’verraad. Je bent dan immers niet meer alleen op zoek naar ‘de waarheid’, maar probeert die positief te ‘manipuleren’. Ik denk dat beide zaken te scheiden en dus ook te combineren zijn, mits je niet aan belangenverstrengeling doet.

NB: Voorbeelden van mijn werk in opdracht van organisaties, bedrijven en de overheid: zie categorie ‘PR’ (in de rechterkolom van deze pagina).