EINDREDACTIE

Hoe schrijf je een journalistiek artikel of essay, zodat het ook wordt geplaatst? Hoe schrijf je een heldere en aantrekkelijke tekst voor een (jubileum)boekje of catalogus? Hoe maak je een onderzoeksrapport toegankelijk voor een groter publiek en/of wervend?

Artikelen in de media, teksten  in catalogi, een onderzoeksrapport voor de wethouder: het kent allemaal zijn eigen wetten en regels. Mijn ervaring op het gebied van eindredactie is zeer breed, zowel qua opdrachtgevers als tekstgenres.

Mijn ervaring
Voor onder meer de volgende bedrijven, organisaties en overheden deed ik eindredactie, herschreef teksten oppervlakkig dan wel ingrijpend, en/of gaf feedback en advies tijdens het schrijfproces:

 1. Topsector Energie:
  Feedback op alle webteksten van de Topsector Energie, inclusief alle Topconsortia Kennis & Innovatie (TKI’s) binnen deze sector op websitevriendelijkheid, consistentie, leesbaarheid, aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en beeld (afgerond in juli 2017).
 2. Onderzoeksraad voor Veiligheid / Publicatie onderzoek ongevallen fietsverkeer
  Feedback, eindredactie en herschrijven in betogende stijl (deel 1 afgerond in 2015; deel 2 volgt).
 3. DG Wonen en Bouwen / Jaarverslag Expertteam Eigenbouw 2013
  Eindredactie op leesbaarheid en uniformiteit, en schrijven van enkele artikelen op basis van interviews (zie ‘Algemene introductie: Jaarverslag’); (afgerond in 2014)
 4. Ministerie van Economische Zaken / Rapport ‘Stadsboeren in Nederland‘ (onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit en ecologische kansen van stadsgerichte landbouw)
  Eindredactie op uniformiteit, leesbaar- en laagdrempeligheid van o.m. wetenschappelijk geschreven teksten (afgerond in 2013)
 5. Vrije Universiteit / Jaarverslag
  Eindredactie, zo nodig herschrijven in aantrekkelijke stijl (niet saai, maar ook niet te populair), en schrijven enkele artikelen op basis van interviews (zie ‘Algemene introductie: Jaarverslag’); (afgerond in 2013)
 6. Hogeschool Inholland / Eindredactie testemonials op leesbaarheid, correcte spelling en huisstijl (afgerond in 2013)
 7. Delta Lloyd Groep / Herschrijven online verzekeringsteksten, handboeken voor intermediairs en standaardbrieven voor klanten in eenvoudig Nederlands (B1); (afgerond in 2012)
 8. Algemene Rekenkamer / Herschrijven webteksten JSF (afgerond in 2013)
 9. Veilig Verkeer Nederland / Eindredactie boekje Best Practices Verkeersouders Amsterdam (afgerond in 2012)
 10. Gemeente Amsterdam (Dienst maatschappelijke Ontwikkeling) / Eindredactie personeelsblad (afgerond in 2009)


Foto
: Pixabay via Pexels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights