RECENTE PUBLICATIES & WERKZAAMHEDEN

  • GEMEENTE DEN HAAG: Samenvattingen schrijven + verslaggeving beoordelingen cultuursubsidies + eindredactie rapport (voorjaar 2020).
  • ONDERZOEKSJOURNALISTIEK: start artikel – volgt nog
  • SCHIPHOL: Eindredactie jaarboek Schiphol IT
  • SCHIPHOL: Artikelen op basis van interviews met projectleiders e.d. over bouwwerkzaamheden Schiphol rond nieuwe pier en terminal, upgrade pieren en verbouwing Vertrek & Lounge 1, zoals:
  • SCHIPHOL: Nieuwsberichten divers over bouwwerkzaamheden op Schiphol rond nieuwe pier en terminal, upgrade pieren en verbouwing Vertrek & Lounge 1, zoals:
  • Blog ZZP-log: Personal branding: hoe overtuig je hoe goed je bent? NB: Dit is het laatst geschreven blog op ZZP-log. Hierna heb ik dit blog (per februari 2020) beeindigd!
  • Blog ZZP-log: Verplichte AOV: ‘Maak geen wetten zonder draagvlak’
  • Blog ZZP-log: Zzp’er en ondernemingsplan: de valkuilen
  • Blog ZZP-log: Zzp’er en uitgeblust: wat nu?
  • Blog ZZP-log: Beeldrechten foto: hoe zit dat nou?
  • Blog ZZP-log: Opnieuw inrichten eigen blog voor/over zzp’ers met nieuw theme WordPress + nieuwe inhoudelijke strategie bedenken.
  • DE ONDERNEMER: Artikel Zo wil Cilolab voor doorbraak duurzame stadslogistiek zorgen
  • DE ONDERNEMER: Artikel ‘Nederlander dingt mee naar Europese Uitvindersprijs
  • DE ONDERNEMER: Artikel ‘3x slim energie besparen in je bedrijfspand
  • DE ONDERNEMER: Artikel ‘Horecaondernemers: experimenteer meer met groente
  • DE ONDERNEMER: Artikel ‘Zo maak je je (transport)bedrijf toekomstbestendig
  • DE ONDERNEMER: Artikel ‘Deze kansen biedt de energietransitie voor het mkb‘.
  • DE ONDERNEMER: Artikel ‘Zo levert een samenwerking met (v)mbo’s personeel op voor mkb-ondernemers‘.
  • DE ONDERNEMER: Vanaf oktober 2018: artikelen divers op basis van zelf aangedragen ideeën, m.n. over Energie en Food(innovaties).
  • MINISTERIE BZK: t.b.v. website Wnra – artikel over Luchtverkeersleiding ‘Wnra als startpunt voor modernisering
  • MINISTERIE BZK: t.v.b. website Wnra – Verslaggeving Boostsessie.
  • MINISTERIE BZK: t.v.b. website Gemeenten van de Toekomst – Toekomstbestendig Bestuur – Artikel ‘Inwonersparticipatie gemeentebeleid: hoe doe je dat?
  • MINISTERIE BZK: t.v.b. website Gemeenten van de Toekomst – Fysiek Domein – Artikel ‘Hittestresstest voltooid, en dan?
  • MINISTERIE BZK: t.v.b. website Gemeenten van de Toekomst – Fysiek Domein – Artikel ‘Smart cities: durf te experimenteren!
  • MINISTERIE BZK: t.v.b. website Gemeenten van de Toekomst – Fysiek Domein – Artikel ‘De kracht van brede samenwerking in een probleemwijk’
  • MINISTERIE BZK: t.v.b. website Gemeenten van de Toekomst – Fysiek Domein – Artikel ‘Nationaal Omgevingsplan met “een bite”
  • MINISTERIE BZK: t.v.b. website Gemeenten van de Toekomst – Fysiek Domein – Artikel ‘Energietransitie: gemeente Tilburg denkt out-of-the-box
  • MINISTERIE BZK: t.v.b. website Gemeenten van de Toekomst – Toekomstbestendig Bestuur – Artikel ‘Digitale burgerparticipatie: valkuilen en succesfactoren
  • MINISTERIE BZK: t.v.b. website Gemeenten van de Toekomst – Sociaal Domein – Artikel ‘Gemeenten en sociale ondernemingen: een gelukkig huwelijk?
  • MINISTERIE BZK: t.v.b. website Gemeenten van de Toekomst – Sociaal Domein – Artikel Statushouders en ondernemerschap: een succesformule?
  • MINISTERIE BZK: t.v.b. website Gemeenten van de Toekomst – Sociaal Domein – Artikel ‘Succes in Oost-Brabant met project ‘Verward, en dan…?’
  • TOPSECTOR ENERGIE: Eindredactie/Feedback (incl advies) op alle webteksten van de Topsector Energie, inclusief alle Topconsortia Kennis & Innovatie (TKI’s) binnen deze sector op websitevriendelijkheid, consistentie, leesbaarheid, aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en beeld.
  • MVI ENERGIE: Herschrijven diverse artikelen t.b.v. publicatie op websites/in media.
  • TOPSECTOR ENERGIE: Artikelen over innovatieprojecten waterstof op basis van interviews en aangeleverde informatie.
  • TOPSECTOR ENERGIE: Schrijven nieuwsberichten divers:
   • Topprogramma Energie zoekt hbo’ers met passie energietechniek
   • Traineeship trekt jongeren naar energiesector
   • Jongeren bieden frisse blik op energietransitie
   • Studenten niet goed opgeleid voor energietransitie
  • TOPSECTOR ENERGIE: Nieuwsberichten schrijven divers.
  • TOPSECTOR ENERGIE: Schrijven artikel voor nieuwsbrief van de Topsector Energie over o.m. de toekomstvisie van de energiesector op basis van interview met Manon Janssen, boegbeeld van de Topsector Energie: Energietransitie vraagt nieuw soort leiderschap.
  • TOPSECTOR ENERGIE: Schrijven artikel voor website van de topsector op basis van interview met Ernst van Zuijlen, directeur van het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Wind op Zee: ‘The Energetic Odyssey’ op de Noordzee.
  • TOPSECTOR ENERGIE: Nieuwsberichten schrijven voor de nieuwsbrief september 2016 op basis van interviews met sprekers op de Werkconferentie Topsector Energie 2016 op 29 september. Ook artikelen t.b.v. andere media.
  • TOPSECTOR ENERGIE: Nieuwsberichten schrijven voor de nieuwsbrief juli 2016 (interviews n.a.v. diverse rapporten over de Human Capital Agenda bij de energietransitie).
  • TOPSECTOR ENERGIE: Artikel ‘Onderwijs moet snel schakelen bij energietransitie’.
  • TOPSECTOR ENERGIE: Nieuwsberichten schrijven voor de nieuwsbrief juni 2016 (over oprichting CoE Wind op Zee, innovatie batterijopslag,  de Energy Innovation Talks, MKB-financiering en de Winddagen).
  • EIA (Energie Investerings Aftrek): Eindredactie jaarverslag + tekstschrijven op basis van interviews
  • DUURZAAM GEBOUWD: Schrijven artikel t.b.v. free publicity Topsector Energie op basis van interview met Huub Keizers,  programmamanager TNO namens het projectconsortium de Tweede Warmterevolutie en Lianda Sjerps-Koomen, programmadirecteur TKI Urban Energy: De tweede warmterevolutie is in aantocht.
  • ENSOC (Energy Society Online): Schrijven artikel t.b.v. free publicity Topsector Energie op basis van interview met Prof. dr. Johan Wempe: ‘Groen Gas fors goedkoper dankzij innovaties’
  • DUURZAAM ONDERNEMEN: Nieuwsberichten schrijven op basis van interviews voor de nieuwsbrief Duurzaam Ondernemen + herschrijven rapporten.
  • MVI NORTH SEA ENERGY LAB: Schrijven webteksten (binnenkort online).
  • NATIONAAL EXPERTISECENTRUM WARMTE (NEW): (Her)schrijven van inspirerende praktijkverhalen, o.m.:
  • INTERBESTUURLIJK PROGRAMMA ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (Ministerie IenM): Tekstschrijven op basis van interviews met frontrunners die nu al op inspirerende wijze met de toekomstige wet (2018) bezig zijn. Dit programma is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de VNG (gemeenten), het IPO (provincies) en de UvW (waterschappen). Een voorbeeld:
  • VIVO’s op stoom, Omgevingswet leeft. Dit artikel werd daags daarna opgepikt door Omgevingsweb.
  • AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET (Ministerie IenM): Artikel ‘Omgevingsvisie provincies: geleerde lessen uit Gelderland’
  • AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET: Brede ambtelijke samenwerking Zuid-Holland van start (verslaggeving bijeenkomst).
  • AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET (Ministerie IenM): Achtergrondartikel ‘Werkvorm Plein past verrassend bij implementatie Omgevingswet‘.
  • AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET (Ministerie IenM): Verslaggeving Kennismakingsdag Omgevingswet voor commerciële marktpartijen.
  • AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET (Ministerie IenM): Verslaggeving bestuurderstafel ‘Pionieren in de polder met de Omgevingswet 
  • AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET (Ministerie IenM): ‘Brede ambtelijke samenwerking Zuid-Holland van start‘.
  • AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET (Ministerie IenM): ‘Bestuurderstafel Overijssel vergroot inzicht Omgevingswet’.
  • AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET (Ministerie IenM): Artikelen schrijven over de verkenningen door de koepels VNG, IPO en UvW voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
  • AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET (Ministerie IenM): Derde Bestuurderstafel bij Zaanstreek-Waterland.
  • MOMEDIA: Eindredactie reisgidsen.
  • ANWB MEDIA: Eindredactie campinggidsen.
  • ACSI: 63x campingbeschrijvingen op basis van aangeleverd materiaal en eigen research.
  • MINISTERIE EZ: Tekstschrijven op basis van interviews met SEED-fondsmanagers voor jubileumboek over 10 jaar SEED Capital-regeling
  • MINISTERIE EZ: Artikelen pluggen over windenergie & biobased economie (research, invalshoek bedenken, plan van aanpak schrijven, pluggen, interviews, schrijven). Resultaten:
   • RO MAGAZINE: Artikel ‘Van hakken in het zand naar breed gedragen visie‘ (over windenergie in Flevoland: het samenwerkingsproces tussen publieke en private partijen). In opdracht van de Rijksoverheid
   • DUURZAAM NIEUWS (Website): Artikel over innovatie en duurzaamheid ‘Van mestvergisting tot delicatesse‘. Free publicity in opdracht van de Rijksoverheid
   • VAKBLAD VISSERIJNIEUWS: Artikel ‘Biobrandstof van visafval‘ (over innovatie in de vissector) op basis van interviews. Free publicity in opdracht van de Rijksoverheid
   • CHEMIE MAGAZINE: Coverartikel ‘De kracht van de biet‘, over innovatie duurzame halffabricaten voor de chemische industrie op basis van interviews. Free publicity in opdracht van de Rijksoverheid
   • DE BETERE WERELD: Artikel Bioverpakking steeds hipper ( over innovatie verpakkingen) op basis van interviews. Free publicity in opdracht van de Rijksoverheid
  • MINISTERIE EZ: Schrijven artikel over Succesverhaal Heatmatrix t.b.v. intern gebruik ter inspiratie.
  • MINISTERIE EZ : Coördinatie en tekstschrijven nieuwsbrieven Duurzaam Ondernemen (2-wekelijks) gedurende 4 maanden in najaar 2014
  • MINISTERIE BUI: 5 interviews/teksten over de meerwaarde van synergie van regelingen/programma’s van het ministerie van BUI bij projecten in ontwikkelingslanden t.b.v. inspiratieboekje voor de minister van Buitenlandse Zaken + ambtenaren RVO en ministerie.
  • MINISTERIE BUI: Tekstschrijven e-zine Wereldzaken (over internationaal ondernemen) op basis van interviews: het belang van regelingen van de overheid voor ondernemen in ontwikkelingslanden en opkomende markten, DGGF en DRIVE
  • MINISTERIE BUI: Tekstschrijven e-zine Wereldzaken (over internationaal ondernemen) op basis van interviews: het belang van ambassades en NBSO’s voor internationale ondernemers
  • ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID: Feedback, herschrijven (betogend) en eindredactie onderzoeksrapport
  • RIJKSWATERSTAAT: Tekstschrijven nieuwsbrieven op basis van interviews
  • VU (Vrije Universiteit): Eindredactie + teksten schrijven op basis van interviews voor jaarverslag (in opdracht van Taalcentrum-VU)
  • DG WONEN EN BOUWEN (Ministerie BZK): Verslaglegging congres over krimpgebieden (Stedenbouw)
  • DG WONEN EN BOUWEN (Ministerie BZK): Factsheet en nieuwsbericht (online) over congres Praktijkdag Eigenbouw op basis van eigen verslaggeving
  • DG WONEN EN BOUWEN: Artikelen over Eigenbouw voor Jaarverslag op basis van interviews met experts
  • RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND: Nieuwsberichten voor de tweewekelijkse nieuwsbrief Duurzaam Ondernemen op basis van interviews (3 jaar gedaan)